top of page

Postavljanje Spomen ploče arh.Marjanu Đulinac, na objektu Nove hale sportova u Zrenjaninu

Upravni odbor Društva arhitekata Zrenjanina je doneo Odluku da se pokrene inicijativa

za postavljanje spomen obeležja arh. Marjanu Đulincu na objektu Nove hale u Zrenjaninu.
 

Namera Društva arhitekata Zrenjanina, kolega „AGM“-a i „SM -Inžinjering“- a je da se

postavljanjem spomen obeležja na objektu Nove hale sportova, oda počast prerano

preminulom kolegi, koji je svojim radom i posvećenosti arhitekturi bio uzor.

Sama lokacija na objektu bi bila naknadno određena u skladu sa uslovima koje definiše Odbor

za postavljanje spomen obeležja, kao i uslovima autora „AGM“ grupe.


Marjan Đulinac je rođen u Zrenjaninu 15.aprila 1965. godine u Zrenjaninu.

Završio je osnovnu i srednju školu u Zrenjaninu i Arhitektonski fakultet u Beogradu 1990.godine. Sa kolegama AGM grupe radio je na velikom broju projekata i dobitnik je značajnih priznanja i nagrada za objekat Hale sportova:

  • 2010 Nominacija za nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu - MIES VAN DER ROHE 2011, za objekat nove Hale sportova u Zrenjaninu

  • 2010 Priznanje 32. Salona arhitekture u Beogradu za objekat nove Hale sportova u Zrenjaninu.

  • 2010 Nagrada Kompanije "Novosti" za najbolje realizovano arhitektonsko delo u 2009. godini za objekat nove Hale sportova u Zrenjaninu.

  • 2010 Prvo mesto na listi “deset najboljih” , rubrika kultura, NIN januar 2010, za objekat nove Hale sportova u Zrenjaninu.

  • 2009 Nagrada Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo, za objekat nove Hale sportova u Zrenjaninu.


Marjan Đulinac je preminuo 2008.godine.

bottom of page