top of page

O DAZ-u

Istorijat

Društvo arhitekata Zrenjanina, je osnovano 28.04.1998. godine, kao nestranačka, nevladina,neprofitna strukovna organizacija koja deluje sa ciljem razvijanja i afirmacije arhitekture, urbanizma i kulture prostora Zrenjanina, očuvanja graditeljskog nasleđa i zaštite životne sredine, a u skladu s etikom i principima arhitektonskog poziva.

Sedište je u Zrenjaninu, u ulici Makedonskoj br.11.
Društvo deluje na području Grada Zrenjanina i rad Društva je javan.

Ciljevi
 • razvijanje i afirmacija arhitekture, urbanizma i kulture prostora Zrenjanina, Vojvodine i Srbije

 • zalaganje za raznovrstan i kontinualan razvoj arhitekture i urbanizma

 • razvijanje i afirmacija arhitektonske struke

 • potsticanje savremene arhitekture i urbanizma i njihova vrednovanja

 • zaštita dela zrenjaninske arhitekture i urbanizma i rada svojih članova

Organizacija udruženja

Organi upravljanja Društva su:

 • Skupština

 • Upravni odbor

 • Nadzorni odbor

 • Sud časti

 

Skupština je najviši organ upravljanja Društva. Skupštinu čine svi redovni članovi Društva.

 

Upravni odbor:

 • Stevan Šušak, dipl.inž.arh, predsednik

 • Milica Kovač, dipl.inž.arh, potpredsednik.

 • Petar Stelkić, dipl.inž.arh.

 • Željko Popov, dipl.inž.arh.

 • Jelka Đorđević, dipl.inž.arh.

Članstvo u udruženjima

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE
 

http://www.u-a-s.rs/uas.html

Sa Izborne Skupštine Udruženja arhitekata Srbije, održane dana 4. oktobra 2011. godine u zgradi Banovine u Nišu.

bottom of page